Cenník

Ceny masiek sa pohybujú od 5,00 € do 11,60 €
Za doplnky k maskám sa dopláca od 1,70 € do 3,30 €.

Karnevalové masky vydávame deň pred konaním karnevalu a je ich potrebné vrátiť najneskôr nasledujúci deň po karnevale do 11.00 hod. Objednávky je možné uskutočniť len osobne, priamo v požičovni masiek. Pri objednávaní masky na určitý dohodnutý termín treba vopred zaplatiť zálohu, ktorá je polovicou z ceny masky. Záloha sa nevracia pri vrátení kostýmu, ale odrátava sa od finálnej ceny masky. Pri neprevzatí masky v dohodnutom termíne záloha prepadá. V prípade preloženia dátumu karnevalu na iný deň zostáva záloha platná aj na nový, náhradný termín. Pri požičiavaní na dlhšiu dobu sa cena stanoví dohodou.

Kostým nie je potrebné vyčistiť.

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle: 0908 133493

Kde nás nájdete